dailythietbitudong.wordpress.com
Giải pháp bơm điều áp
1/ Hiện trạng: -Nhu cầu sử dụng nước trong khu công nghiệp, khu dân cư rất khác nhau trong các thời điểm của ngày (cao điềm và thấp điểm), yêu cầu đặt ra là phải giải quyết được việc tự động ổn địn…