dailythietbitudong.wordpress.com
Cung cấp Biến tần Delta VFD-CP2000
a/ Đặc tính kỹ thuật: Tích hợp PLC Delta (10K) cho phép người vận hành thực hiện điều khiển phân tán và điều khiển tập trung khi kết nối vào vào hệ thống mạng. Chức năng lịch cho phép người dùng tạ…