dailythietbitudong.wordpress.com
AC Servo Delta ASDA-AB | cung cấp servo Delta
ASDA-AB series: – Chế độ điều khiển vị trí/ tốc độ/ moment. – Tần số đáp ứng: 450Hz. – 8 thanh ghi nội (Điều khiển vị trí từ điểm tới điểm). – Hỗ trợ 4 tính năng đ…