dailythietbitudong.wordpress.com
Màn hình giao diện Delta DOP AS và DOP-A series
Màn hình Delta DOP AS Seies Đặc điểm Màn hình thuộc chuẩn series này được thiết kế đơn giản, đáp ứng được các yêu cầu cơ bản của người sử dụng. Hiện tại, chúng tôi cung cấp series này cỡ 3.8” hiển …