dailythietbitudong.wordpress.com
Delta PLC DVP-EX series
Đặc điểm / Đặc tính Series EX có MPU analog với giá rẽ. Ngoài việc hỗ trợ ngõ vào/ra (In/Out) digital, series EX còn built in các kênh In/Out ananlog da9 chứ năng và hội nhập sự đa dạng của các chu…