dailythietbitudong.wordpress.com
Servo Delta | Delta servo | động cơ servo | Motor servo
Servo Delta ASDA-A+ ( motor + driver ) – Chế độ điều khiển vị trí/ tốc độ/ moment. – Hỗ trợ xung đầu vào lên tới 4Mbps cho điều khiển truyền động. Momen của Motor ECMA có thể đạt từ…