dailythietbitudong.wordpress.com
Model thông dụng của PLC Delta
Các Model PLC DVP-ES thông dụng mà chúng tôi cung cấp : DVP14ES00R2 , DVP14ES00T2, DVP24ES00R2, DVP24ES00T2, DVP30ES00R2 , DVP30ES00T2 , DVP32ES00R2, DVP32ES00T2, DVP40ES00R2, DVP40ES00T2 , DVP60ES…