dailythietbitudong.wordpress.com
Model đồng hồ nhiệt Delta các loại
Đồng hồ nhiệt Delta DTD a/ Đặc điểm Dung lượng phần cứng được cải thiện, phần mềm nâng cao, cạnh tranh, phím hoạt động và các thông số hiển thị dễ dàng hơn so với DTA và DTB b/ Tính năng kỹ thuật C…