dailythietbitudong.wordpress.com
Đồng hồ nhiệt Delta | Cung cấp đồng hồ nhiệt Delta
Đồng hồ nhiệt Delta DTB: a/ Đặc điểm So với series DTA, series DTB có thêm ngõ ra điện áp tuyến tính và 2 ngõ ra điều khiển, có khả năng thực hiện điều khiển nóng, lạnh đồng thời trong hệ thống điề…