dailythietbitudong.wordpress.com
Màn hình HMI Delta | màn hình cảm ứng Delta
Màn hình DOP-A Đặc điểm Màn hình thuộc chuẩn series này được thiết kế cho những ứng dụng chung nhất của người sử dụng. Hiện tại, chúng tôi cung cấp series này cỡ 5.7″, 8.0″, và 10.4&#82…