dailythietbitudong.wordpress.com
Delta Servp | động cơ servo Delta | Motor servo Delta
Servo Delta ASDA-AB ( motor + driver ) – Chế độ điều khiển vị trí/ tốc độ/ moment. – Tần số đáp ứng: 450Hz. – 8 thanh ghi nội (Điều khiển vị trí từ điểm tới điểm). – Hỗ trợ …