daily-something.com
Few Things of Note #26
גשום. מה שמצביע על האפשרות הסבירה ביותר שזמן המסך שלי בסוף השבוע יתארך פלאים בינתיים, דברים שמצאתי בווב: איך עורכים שולחן ? תמונה אחת שווה אלף מילים החיים שאחרי הבלט. הסיפור של הבלרינה הפורשת אלכסנ…