dagumedia.com
አቶ አበበ ካሴ በእስር ቤት ስለደረሰበት ግፍ ተናገረ
ዳንኤል ተስፋዬ ~ “በግብረሰዶም ወንጀል ከተፈረደባቸው እና ከአህምሮ እመምተኞች ጋር ከአንድ አመት በላይ አንድ ላይ አንድታሰር ተደርጌያለሁ” ~ በደረሰብኝ ኢ-ሰባዊ ድርጊት ኩላሊቴ ከፍተኛ ጉዳት ደርሶበታል። ሽንቴንም መቆጣጠር አልችልም…” ~”ከወልቃይት ማንነት ጋ…