dagg.mk
ДЕКОРИРАНИ ПРОЗОРЦИ
Големите брендови одамна обрнуваат и големо внимание на уредувањето на излозите во своите продавници. Исто така, сѐ позабележани се и примерите на помалите, кои се свесни за влијанието на своето визуелно претставување и за изгледот на нивните прозорци, па во рамките на своите можности, внимателно ги