dadhotel.com
آتشکده یزد ( آتشکده زرتشتیان یزد )
آتشکده یزد آتشکده زرتشتیان یزد ، زرتشت و پیروانشزرتشت به معنی ستاره درخشان، از خاندان اسپنمان و از میان مردمانی با نژاد آریایی در ششم فروردین(26مارچ) و در دوران فرمانروایی شاه لهراسب در ایران چشم به جهان گشود و نهایتا