dadehkavy.com
چگونه داده ها کسب و کار را تغییر میدهند ؟ | آکادمی داده‌‌ کاوی - انجام پروژه داده کاوی - انجام پایان نامه داده کاوی برون سپاری پروژه
چگونه داده ها کسب و کار را تغییر میدهند ؟ قصد دارم اندکی درباره استراتژی حرف بزنم و ارتباطش با فن آوری. ما تمایل داریم تا به استراتژی کسب و کار