d3architecture.net
Quyết định số 135/2007/QĐ-UBND
Quyết định số 135/2007/QĐ-UBND về kiến trúc nhà liền kế trong khu đô thị hiện hữu trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh Quyết định số 45/2009/QĐ-UBND về sửa đổi, bổ sung một số điều của 135/2007/QĐ-UB…