d3architecture.net
3v service apartment / Ho Chi Minh
Thể loại/ Type: Nhà căn hộ dịch vụ/ Service apartment Diện tích/ Area: 550m2 Tầng cao/ Storey height: 4 Vị trí/ Location: Quận 2, Tp Hồ Chí Minh / D2 Hcm city Năm/ Year: 2018 Tòa nhà được xâ…