d3architecture.net
Thiết kế nhà sử dụng cây xanh làm lớp áo thứ hai
Kiến trúc nhà ở vùng nhiệt đới luôn luôn cần giải quyết vấn đề lớn là chống nắng /nóng và thông gió. Bài học từ kiến trúc dân gian với mái tranh tre nứa lá và ngói luôn đem lại nhiều giá trị quý bá…