czyliwiesz.pl
Ogromne dofinansowanie na budowę zbiorników retencyjnych - CzyliWiesz.pl
Jedno z największych dofinansowań dla naszego miasta stało się faktem. 28 czerwca Prezydent Miasta Mielca Jacek Wiśniewski podpisał umowę z Narodowym Funduszem Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie projektu „Budowa układów retencji wód opadowych i roztopowych na terenie Gminy Miejskiej Mielec” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Oznacza to, że Miasto Mielec otrzyma 20 milionów złotych dofinansowania na realizację prac związanych z budową zbiorników retencyjnych …