czyliwiesz.pl
Odpowiedź Starosty Powiatu Mieleckiego do Marszałka Województwa - CzyliWiesz.pl
Podobnie jak zarząd województwa i Pan Marszałek Władysław Ortyl, nowe władze samorządowe powiatu, włącznie ze mną, były i są nadal zwolennikami kontynuacji prac nad drugą mielecką przeprawą mostową oraz połączenia jej z miastem poprzez wiadukt nad ulicą Sienkiewicza. Kontynuacja prac nad tym projektem nigdy nie była podważana. Potwierdzenia woli dalszej współpracy powiatu można doszukać się chociażby w tegorocznym budżecie, gdzie zaplanowano na potrzeby tej inwestycji 2 miliony PLN. Zarząd powiatu od początku kadencji wyrażał swoją …