czips.pl
Widżet pogodowy na androidzie. Jak stworzyć? Wideoporadnik.
Jak stworzyć widżet pogodowy na androidzie? Tworzenie widżetu przy pomocy aplikacji KWGT Kustom Widget Maker dostępne w postaci wideoporadnika.