czasopismo.legeartis.org
Zapewnienie nocleg w bazie sanitarnej nie wyklucza roszczeń o ryczałt
Zapewnienie nocleg w bazie sanitarnej nie wyklucza roszczeń o ryczałt za noclegi w podróży lub dietę (wyrok SN II PK 280/16)