czasopismo.legeartis.org
Limit wpłat na IKE i IKZE w 2019 r. to odpowiednio 14295 zł i 5718 zł
Limit wpłat na IKE i IKZE w 2019 roku to 14295 złotych i 5718 złotych (obwieszczenia MRPiPS, M.P. z 2018 r., poz. 1088, poz. 1089)