czasopismo.legeartis.org
Góry Stołowe i Broumovské stěny z psem przez góry czeskiego pogranicza
Góry Stołowe i Broumovské stěny: z psem przez góry polsko-czeskiego pogranicza. Zbudowane z piaskowców Góry Stołowe są przepięknymi górami