czasopismo.legeartis.org
Jerzy Urban skazany za obrazę uczuć religijnych: gdzie wolność słowa?
Jerzy Urban został skazany za obrazę uczuć religijnych - publikację karykatury Jezusa Chrytusa w "NIE". Gdzie wolność słowa i swoboda prasy?