czasopismo.legeartis.org
Obowiązek posiadania pieczątki firmowej nie istnieje (art. 20 pr. przeds.)
Obowiązek posiadania pieczątki firmowej nie istnieje - organ może wymagać od przedsiębiorcy tylko firmy i numeru NIP (art. 20 pr. przeds.)