czasopismo.legeartis.org
Kara za niewykonanie decyzji UOKiK (art. 107 uookik)
Kara za niewykonanie decyzji UOKiK: przedsiębiorca powinien bezzwłocznie wykonać decyzję UOKiK, nie może czekać aż sprawa się sama załatwi