czasopismo.legeartis.org
Dyskryminacja religijna pracownika zatrudnionego przez kościół (C-68/17)
Dyskryminacja religijna pracownika zatrudnionego przez kościół: lojalność wobec etyki kościelnej nie może przyczyną zwolnienia z pracy