czasopismo.legeartis.org
Dokumenty uniemożliwiające identyfikację funkcjonariusza SOP
Dokumenty uniemożliwiające identyfikację funkcjonariusza SOP (rozporządzenie MSWiA, Dz.U. z 2018 r. poz. 1769)