czasopismo.legeartis.org
Wykonywanie mandatu posła po 65 roku życia po zaświadczeniu o stanie zdrowia
Wykonywanie mandatu posła po 65 roku życia po zaświadczeniu o stanie zdrowia i zgodzie Konwentu Seniorów - tak zakłada projekt Kukiz '15