czasopismo.legeartis.org
Wada budynku wskutek błędnego projektu a odpowiedzialność dewelopera
Wada budynku wskutek błędnego projektu: deweloper ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne nieruchomości