czasopismo.legeartis.org
Ubezpieczenie zalania piwnicy a nieprecyzyjne warunki OWU (art. 65 par. 2 kc)
Ubezpieczenie zalania piwnicy: nieprecyzyjne warunki OWU nie mogą być interpretowane na szkodę ubezpieczonego (art. 65 par. 2 kc)