czasopismo.legeartis.org
Odmowa okazania dokumentu a niezasadna interwencja policjantów
Odmowa okazania dokumentu: niezasadna interwencja policjantów nie powinna skutkowańá zarzutem wykroczenia z art. 65 par. 2 kw