czasopismo.legeartis.org
"Ja, pustelnik. Autobiografia", Piotr Trybalski i Piotr Pustelnik [recenzja książki]
"Ja, pustelnik. Autobiografia", Piotr Trybalski i Piotr Pustelnik [recenzja] autobiorgrafii polskiego himalaisty, zdobywcy Korony Himalajów