czasopismo.legeartis.org
Bezprawne wykorzystanie wizerunku w reportażu telewizyjnym (wyrok)
Bezprawne wykorzystanie wizerunku w reportażu: zgoda na udział w reportażu nie oznacza domniemania zgody na użycie wizerunku w cytatach