czasopismo.legeartis.org
RODO: zmiany w ochronie danych osobowych... jakie zmiany?
RODO: zmiany w ochronie danych osobowych. GDPR nie wprowadza rewolucyjnych zmian w zasadach poszanowania prawa do prywatności jednostek