czasopismo.legeartis.org
Obowiązkowa nalepka ze znaczkiem "PL" na wyjazd zagraniczny?
Nalepka ze znaczkiem "PL" na wyjazd zagraniczny nie jest obowiązkowa - wystarczy "PL" na tablicy rejestracyjnej (art. 59 ust. 3 pord)