czasopismo.legeartis.org
"Kurtyka. Sztuka Wolności" Bernadette McDonald [recenzja]
"Kurtyka. Sztuka Wolności" Bernadette McDonald [recenzja] biografii najwybitniejszego polskiego wspinacza i himalaisty, autora szeregu nowatorskich dróg w górach