czasopismo.legeartis.org
Obowiązek współdziałania wierzyciela przy wykonaniu zobowiązania
Obowiązek współdziałania wierzyciela przy wykonaniu zobowiązania: wierzyciel powinien współdziałać z dłużnikiem (art. 435 par. 2 kc)