czasopismo.legeartis.org
Publiczna zbiórka pieniędzy na zapłacenie grzywny (art. 57 kw)
Publiczna zbiórka pieniędzy na zapłacenie grzywny lub zapłacenie grzywny przez osobę obcą ukaranemu jest wykroczeniem (art. 57 kw)