czasopismo.legeartis.org
Odpowiedzialność za zalanie mieszkania sąsiadów z dołu (III CZP 63/12)
Odpowiedzialność za zalanie mieszkania sąsiadów z dołu nie jest określona deliktem z art. 433 kc (uchwała Sądu Najwyższego III CZP 63/12)