czasopismo.legeartis.org
Praca w dzień wolny lub święta a nadgodziny (art. 151(3) kp)
Praca w dzień wolny a nadgodziny: przy przekroczeniu norm pracownik ma prawo do wynagrodzenia za pracę w nadgodzinach (art. 129 kp, art. 151(3) kp).