czasopismo.legeartis.org
Proces o "Jesteś bogiem": Paktofonika i granice swobody twórczej
Proces o "Jesteś bogiem": historia Paktofoniki nie może fałszować rzeczywistości, wolność twórcza nie oznacza swobody naruszania dóbr osobistych.