czasopismo.legeartis.org
Dyskryminacja płacowa prokuratora (II PK 236/14)
Dyskryminacja płacowa prokuratora (wyrok SN II PK 236/14). Prokuratorowi nie można przyznać wynagrodzenia wyższego niż określonego przepisami (III PK 87/13)