czasopismo.legeartis.org
Pisemna zgoda na publikację zdjęć a naruszenie praw twórcy
Pisemna zgoda na publikację zdjęć nie jest konieczna. Tylko umowa o przeniesienie praw i licencja wyłączna wymagają formy pisemnej (VI ACa 1735/14)