czasopismo.legeartis.org
Wyrok Trybunału dotyczący art. 417(1) par. 2 kc (SK 9/13)
Zdaniem TK przepisy o naprawieniu szkody wyrządzonej przez wydanie prawomocnego wyroku lub decyzji (art. 417(1) kc) są zgodne z konstytucją (SK 9/13).