czasopismo.legeartis.org
Przejście dla pieszych i droga rowerowa -- pierwszeństwo
Przejście dla pieszych i droga rowerowa. Kto ma pierwszeństwo na przejściu dla pieszych prowadzącym przez drogę dla rowerów? Rowerzysta czy pieszy?