czasopismo.legeartis.org
Referendum 2015: naród-suweren, demokracja bezpośrednia
Referendum 2015 to porażka społeczeństwa (naród suwerenem), które niską frekwencją udowodniło, że niczym się nie interesuje i na nic nie chce mieć wpływu.