czasopismo.legeartis.org
Ograniczenia w dostawach prądu - kara za włączone urządzenie
Ograniczenia w dostawach prądu. Dostawca prądu może nakazać ograniczenie zużycia energii, za niestosowanie się do poleceń można zapłacić karę.